Du er her:  Susannemeelbye.dk » Det Perfekte Bedrag

Det Perfekte Bedrag

Kildeliste: Det Perfekte Bedrag

Hovedkilder

Journalsager (1920-1951) XIV.b-34 Frederiksberg Politis efterforskning af mordet på Else Langkjær. Sagen omfatter 1 kasse med politirapporter, polititekniske rapporter, obduktionsrapport, foto og skriftprøver fra mistænkte.

Sag nr. 817/1948 Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Sagen omfatter 42 kasser med politirapporter, polititekniske rapporter, obduktionsrapporter, foto, skriftprøver m.m.

Begge sager er i dag opbevaret på Rigsarkivet, København.

iksarkivet Sverige: Malmø Yllafabrik AB, bestyrelsesprotokoller 1931-1950.

Bolagsverket, Sverige. Sagen omfatter Registreringshistorik, protokoller fra generalforsamling og ekstra generalforsamling fra Aug. Schmitz Yllefabrik AB, Richard Handels AB, Carl Holten AB 1901-35, Carl Holten AB 1939-95. Stadsarkivet – Malmö stad, Sverige.

 

Persongalleri

Susanne Meelbyes familie:
Langkjær, Ellen: mor til Else Langkjær, uldhandler, bor i Asnæs.
Langkjær, Knud: far til Else Langkjær, uldhandler, bor i Asnæs.
Langkjær, Else: dræbt 24. september 1946, moster til Susanne Meelbye.

 

Andre personer i bogen

Arne: (Arnes familierelation til Schmitz er kendt af forfatteren, men offentliggøres ikke af hensyn til de efterladte).
Billeskov: kriminaloverbetjent, Teknisk Afdeling, Politigården, København.
Christensen, Poul: direktør hos Ludvig Liljeberg, ven med Else Langkjær.
Eggers-krag: apoteker, familie Jacobsens nabo (genbo) på tredje sal på Peter Bangs vej.
Elmros, Theodor: svensk ekspert i skrifttydning i 1948.
Fihl-Jensen, Asta: hushjælp hos Mikkelsen, der boede lige under Jacobsen.
Politiet lavede lydprøver sammen med hende, da de mente, at hun kunne have hørt, da mordene skete.
Fihl-Jensen, Eivind: bror til Asta Fihl-Jensen, blev afhørt fordi han havde været til stede på Peter Bangs Vej om eftermiddagen 19.2.1948, hvor han besøgte sin søster.
Geisler, Svend Aage: modstandsmand med dæknavnet Støre-Bjørn.
Hansen, Asta: hushjælp, der kom dagligt hos Jacobsen på Peter Bangs Vej 74.
Hansen, Mogens Anton: modstandsmand, der var med til at likvidere grønthandler Schmidt på Peter Bangs Vej 74 under besættelsen. Nære venner med Svend Aage Geisler og bekendt til Else Langkjær.
Hasselstrøm, Knut Ivar: gift med Oda Hasselstrøm, venner til ægteparret Jacobsen
Hasselstrøm, Oda: gift med Knut Ivar Hasselstrøm. Venner til ægteparret Jacobsen og spillede kort med fru Jacobsen og fru Eggers-Kragh.
Havelykke, C.: kriminaloverbetjent, Frederiksberg Politi. Er efterforsker på begge drabssager.
Holten, Carl: Far til Hans Holten, grundlagde herreekviperingsfirmaet Carl Holten A/S.
Holten, Hans: seniorchef i firmaet Carl Holten A/S og kontorchef Vilhelm Jacobsens arbejdsgiver.
Holten, Preben: søn af Hans Holten, juniorchef i firmaet Carl Holten A/S (English House). Han kendte forfatter Susanne Meelbyes familie, da begge familier kom på Igels Bar.
Hækkerup, Hans Erling: socialdemokratisk politiker og broder til Per Hækkerup. I 1954 nedsatte Hækkerup en kommission, der skulle genåbne uopklarede drabssager i årene efter besættelsen. Blandt dem var dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.
Jacobsen, Inger Margrethe: hustru til kontorchef V. Jacobsen, dræbt på Peter Bangs Vej 74.
Jacobsen, Vilhelm: kontorchef hos firmaet Carl Holten, dræbt på Peter Bangs Vej 74.
Jørgensen, Anders Christian: morder, dræbte to mænd på Køge Bugt i 1948.
Lehner, P. Chr.: kriminalkommissær, Frederiksberg Politi. Er efterforsker på begge drabssager.
Liljeberg, Ludvig: fabrikant, en del af Gruppen i forbindelse med import af uldvarer.
Lütken Larsen, Willy: kriminalassistent, Frederiksberg Politi.
Marzotto, Vittorio Emanuele: Lanificio, uldfirma i Italien.
Møller, Viggo: Arbejdede sammen med Hans Holten.
Olsen, Alfred: oliekonge og stutteriejer i Søllerød.
Scheel, Jørgen: Inger Margrethe Jacobsens tvillingebror.
Schmitz, August jr.: svensk direktør og konsul, Richard Handels AB, mellemmand, Gruppen og Marzotto.
Schmitz, August sr.: far til August Schmitz jr., svensk direktør og konsul Malmø Yllefabrik AB.Sørensen, Børge: Dansk Varedirektorat (DIVA).
Sørensen, Jens: halvbror til Jørgensen, Anders Chr.
Zeltner, Knud V.: arbejdede for både ”Frederiksberg Bladet” og ”Aftenbladet”.

Der er indlagt scener for at skabe en tidsfornemmelse af, hvordan politiet arbejdede, og mennesker levede i 1946/48.

Avis brugt på forside: Her kan man se, at pressen gættede uden at kende fakta, da ægteparret Jacobsen ifølge obduktionsrapporter ikke blev dræbt af knivstik.

Kapitel 1. En ung kvindes mystiske dødsfald
Interview med Langkjær Ellen, mor til Else Langkjær.
Interview med Haupt Sonja, søster til Else Langkjær.
Interview med Eklöf Birtha, søster til Else Langkjær.
Samtale med Dahl Ove, tidligere drabschef, Københavns Politi.
Samtale med Juhl Hansen Kenneth, Bellahøj Politi.
Samtale med Pedersen Klaus, senioranklager, Københavns Politi.
Samtale med W. Vammen Kim, vicepolitikommissær, Bellahøj Politi.

Kapitel 2. Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej
Rekonstrueret ud fra beskrivelser fra Sag nr. 817/1948 Frederiksberg
Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.
Samtale med Dahl Ove, tidligere drabschef, Københavns Politi.
Samtale med Raben Hans Erik, politikommissær, Københavns Politi.
Samtale med W. Vammen Kim, vicepolitikommissær, Bellahøj Politi.
Samtale med Hansen Steen Holger, overlæge ved Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut i København.
Samtale med Linnet Kristian, professor dr.med. ved Retskemisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut i København.

Kapitel 3. Hvem var Vilhelm og Inger Margrethe Jacobsen?
Sag nr. 817/1948 Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Samt danske mediers dækning af sagen i 1948.

Kapitel 4. Schmitz-familien og Malmø Yllefabrik AB
Interview med Arne. (Arnes familierelation til Schmitz er kendt af forfatteren, men offentliggøres ikke af hensyn til de efterladte).

Kapitel 5. August Schmitz junior
Riksarkivet Sverige: Malmø Yllafabrik AB, bestyrelsesprotokoller 1931-1950.

Bolagsverket, Sverige. Sagen omfatter Registrerings historik, protokoller fra generalforsamling og ekstra generalforsamling fra Aug.Schmitz Yllefabrik AB, Richard Handels AB.

Interview med Arne. (Arnes familierelation til Schmitz er kendt af forfatteren, men offentliggøres ikke af hensyn til de efterladte).

Kapitel 6. Tiden efter krigen

Kapitel 7. En svensker i København
Er rekonstrueret ud fra beskrivelser af August Schmitz juniors liv og arbejde før og efter skandalen i Sverige.

Kapitel 8. Schmitz sætter svindelen i system
Riksarkivet Sverige: Malmø Yllafabrik AB, bestyrelsesprotokoller 1931-1950.

Bolagsverket, Sverige. Sagen omfatter Registreringshistorik, protokoller fra generalforsamling og ekstra generalforsamling fra Aug. Schmitz Yllefabrik AB, Richard Handels AB, Carl Holten AB 1901-35, Carl Holten AB 1939-95.

Kapitel 9. Uniformer & uren uld/Afgørelsens time
Research i diverse svenske aviser i årene fra 1940-1948, der kunne have betydning for denne bog: Jeg har læst hundredvis af artikler inden for: import, eksport, korruption, bedrageri, hvidvask, mord, selvmord … ja listen er lang, og skulle jeg nævne alle disse artikler, så kunne de fylde en hel bog, derfor er kun titler på aviserne nævnt her.

Danske aviser: Følgende aviser kan i søge på Else Langkjær i Mediastream på Det Kgl. Bibliotek: Nationaltidende, Socialdemokraten, Information, B.T., Ekstra Bladet, Berlingske Aftenavis og Politiken.

Kgl. Bibliotek Stockholm, nedenfor henvises til de enkelte artikler, der omhandler retssagen mod August Schmitz junior.:

Aftonbladet 1941-05-28 s. 8
Aftonbladet 1941-05-30 Forside
Aftonbladet 1941-09-06 s. 9
Aftonbladet 1941-09-09 s. 9
Aftonbladet 1941-09-19 s. 19
Aftonbladet 1941-10-15 s. 9
Aftonbladet 1941-11-03 s. 7
Aftonbladet 1941-11-15 s. 7
Aftonbladet 1941-12-13 s. 7
Aftonbladet 1941-12-30 s. 6
Aftonbladet 1942-01-17 s. 8
Aftonbladet 1942-03-02 s. 9
Aftonbladet 1942-03-07 s. 7
Aftonbladet 1942-10-20 s. 7
Dagens Nyheter 1941-05-28 Forside
Dagens Nyheter 1941-09-07 s. 7
Dagens Nyheter 1947-11-21 s. 5
Svenska Dagbladet 1941-07-05 s. 5
Svenska Dagbladet 1941-05-29 s. 5
Svenska Dagbladet 1941-07-31 s. 5
Svenska Dagbladet 1941-09-07 s. 9
Svenska Dagbladet 1941-09-10 (sidetal kan ikke læses)
Cellullshärvan i Malmö bliver allt trassligare
Svenska Dagbladet 1941-09-20 Forside
Svenska Dagbladet 1941-10-18 s. 2
Svenska Dagbladet 1941-10-19 s. 9
Svenska Dagbladet 1941-11-16 s. 5
Svenska Dagbladet 1941-12-14 s. 15
Svenska Dagbladet 1942-01-02 s. 15
Svenska Dagbladet 1942-01-18 s. 4
Svenska Dagbladet 1942-03-03 s. 7
Svenska Dagbladet 1942-05-17 s. 10
Svenska Dagbladet 1942-06-19 s. 14
Svenska Dagbladet 1942-06-21 Forside
Svenska Dagbladet 1942-08-02 s. 12
Svenska Dagbladet 1942-09-09 s. 13
Svenska Dagbladet 1943-06-16 Forside

Kapitel 10. Svindel og hvidvasktransaktioner
Forklaring på hvidvask. http://www.Anklagemyndigheden.dk:

Kapitel 11. Efterforskningen på Peter Bangs Vej
Rekonstruktion ud fra Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Samt danske mediers dækning af sagen i 1948-1955.

Kapitel 12. En omhyggeligt udvalgt omgangskreds
Bolagsverket, Sverige. Sagen omfatter Registreringshistorik, protokoller fra generalforsamling og ekstra generalforsamling fra Aug. Schmitz Yllefabrik AB, Richard Handels AB. Riksarkivet Sverige: Malmø Yllafabrik AB, bestyrelsesprotokoller 1931-1950.

Kapitel 12. En udspekuleret handel
Sag nr. 817/1948 Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Direktoratet for Vareforsyningsarkivalier på Rigsarkivet.

SCRIPO MUSEUM, Italien, vedrørende Marzotto, Vittorio Emanuele, Valdagno i Italien.

Kapitel 13. Tabet af en vigtig medarbejder
Dagens Nyheder Sverige 5. juli 1948 Forside.

Kapitel 14. Holten havde kontakterne i orden
Schultz, Christian, Grossereren Alfred Olsen, Forlag Underskoven, 2012.

Kapitel 15. Manden med kreativ bogføring
Rekonstruktion ud fra Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Kapitel 16. De to tyskere
Ekstra Bladets artikel 6. april 1946 om ”… Wessel & Vett vil genindsætte tysk nazist direktør, der har været 12 år i Danmark …”

Norrskensflamman, Sverige 1941-5-26 ”Nazist och tysk konsul skojade staten stort”.

Kapitel 17. Efter Jacobsens død
Sag nr. 817/1948 Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Langkilde, Charlotte: Bedraget – sagen om Nordisk Fjer.

Kapitel 18. Den nære ven, der var i søgelyset i mange år
Sag nr. 817/1948 Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Overassistent Erik Ramdahl, nær ven med Inger Margrethe og Vilhelm Jacobsen, blev afhørt gentagne gange gennem årene.

Kapitel 19. Ægteparret Jacobsens regninger
Sag nr. 817/1948 Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Regninger fundet i mappen ’Jacobsens økonomi’.

Interview med Claes Hasselström, barnebarn af Knut og Oda Hasselstrøm.

Frederiksberg Kommunes begravelsesprotokol vedrørende Knut Ivar og Oda Hasselstrøm.

Kapitel 20. Navnekode på checken
Forfatter Susanne Meelbye har forsøgt at finde en forklaring på, hvorfor det sidste tal på checken ligner et a og ikke et nul, hvis der skulle have stået 8.500.

Kapitel 21. Pressens interesse for ”Italien-sagen” i 1955
Knud V. Zeltner har særdeles gode kontakter til kriminalpolitiet på Frederiksberg, og ofte kan han citere detaljeret fra rapporterne, derfor kan det undre, at det er meget få avisartikler mellem 1948-2018, der fortæller om Italien-sagen.

Kapitel 22. To modstandsfolk under mistanke
Sag nr. 817/1948 Frederiksberg Politis efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Haaest, Erik: Dobbletmordet, Århundredets danske kriminalgåde, 1976 Bogans Forlag og Dobbeltmord og edderkopper, 2000 Bogans Forlag.

Bogø, Dines: Forfatter og foredragsholder ekspert i sagen om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Kapitel 23. Hvorfor skulle Else og ægteparret Jacobsen dø?
Interview med Mogens Gammeltoft Schougaard (barnebarn til Gammeltoft Schougaard sr.).

Arne: (Arnes familierelation til Schmitz er kendt af forfatteren, men offentliggøres ikke af hensyn til de efterladte).

Kapitel 24. Opråb til Politiet
Samtale og e-mailkorrespondance med Pedersen Klaus, senioranklager, Københavns Politi.

Kapitel 25. Ellevte time
”ITALY’S MARZOTTO FASHION FAMILY UNDER SCRUTINY” (7. november 2012) i magasinet Camden FB – http://www.campdenfb.com/article/italy-s-marzotto-fashion-family-under-scrutiny

Primær litteratur

Arlebäck, Sven Olof: August Schmitz. Sydkraft AB’s dynamiske företagsledare 1906-1931, 2005, Malmö stad.
Beckman, Leif m.fl.: Kampen mod forbrydelsen (bind 1-3) Emil Wienes Forlag A/S., 1951.
Bloch Christensen, Maria, m.fl.: Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis.
Gormsen, Harald: Retsmedicin, FADLs Forlag, 1967.
Haaest, Erik: Dobbeltmordet, Århundredets danske kriminalgåde, 1976 Bogans Forlag og Dobbeltmord og edderkopper, 2000 Bogans Forlag.
Johansson, Alf W.: Per Albin och kriget, (1985).
Langkilde, Charlotte: Bedraget – sagen om Nordisk Fjer.
Meelbye, Susanne: Mordet på Moster & Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.
Schultz, Christian: Grossereren Alfred Olsen, Forlag Underskoven, 2012.
Smith, Jørgen (oversat og redigeret): Kriminalteknisk håndbog, Forlag Lentz & Jenssen, 1972.
Schmitz, August (sammenfattet af Arne Schmitz): August Schmitz’ levnad. Berättad av honom själv. 1986.
Thörnquist, Lennart: Biografi över August Schmitz. 1990, Malmö stad.

Sekundær litteratur:
Hedegaard Kristensen, Lars & Noe Munck: Selskabsformerne.
Schaumburg-Müller, Peer & Bernhard Gomard: Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde.

© 2019 Susanne Meelbye

 

Flere indlæg fra samme kategori

Politiet forundret: Nye oplysninger i dobbeltmordet på Peter Bangs Vej gravet frem af journalist

Af Journalist Dennis Bach Wormark Den velkendte sag om dobbeltmordet på et ægtepar, der fandt sted i 1948 i København på Peter ...